ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ

ਦਫ਼ਤਰ-02
ਦਫ਼ਤਰ
ਦਫ਼ਤਰ-03

ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਫੈਕਟਰੀ - (1)
ਫੈਕਟਰੀ - (6)
ਫੈਕਟਰੀ - (2)
ਫੈਕਟਰੀ-(3)
ਫੈਕਟਰੀ - (4)
ਫੈਕਟਰੀ - (5)

ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-05
ਮਸ਼ੀਨਾਂ-06
ਮਸ਼ੀਨਾਂ-07

ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-04

ਵਾਈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-08
ਮਸ਼ੀਨਾਂ-09

ਗੋਲ ਲੂਮ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-12

ਵਾਰਪ ਬੁਣਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-10

ਛਿੜਕਾਅ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-13

ਸਿਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-01

ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰ ਦਾ ਕੋਇਲਰ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-02

ਗੈਰ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਕੋਇਲਰ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-03

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ-11

ਕੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ